"Terra Australıs" Avustralya

Aborijinler

Aborijinler Hakkında

Yerkürenin kuzey batısına, Latince " Terra Australis Incognita" (güneyin bilinmeyen ülkesi), “Australis” (güney) ya da “Terra Australis” (güneydeki topraklar) olarak bilinmeden önceki zamanlarda bugün bizim aborijin dediğimiz insanlar kabileler halinde yaşarmış Avustralya’nın her yerinde. 

Dili, kültürü, yaşam koşulları, dünyayı algılayışları ve inançları batılı beyazlardan tamamen farklı. Aborijinlerin tüm felsefeleri Dreamtime (düşzamanı) denilen çok geniş kapsamlı bir inanışa dayanıyor. Düşzamanı dünyaya dair hiç bir özelliğin bulunmadığı uzaydaki yaşam olmayan gezegenlerden farksız bir ortam iken zamanı gelen yaradılış efsanesine sebep olan kutsal bir çağ. Başı sonu bilinmeyen bu dönemin gelişi ile fabl kahramanları gibi insansı davranış özellikleri gösteren dev hayvanlar, bitkiler toprak altında uyudukları yerlerden çıkarlar ve su - yiyecek arayışı ile yeryüzünü şekillendirip bugünkü dağları, nehir yataklarını, göletleri meydana getirirler.

Aborijinler atalarının bu mitolojik yaratıklar tarafından yaşam öğretileri ile donatıldıklarına, kendilerinden ortaya çıktıkları için nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitildiklerine inanırlar. Tüm dünyayı şekillendirmiş olmalarından ötürü bu onlara bu yaratıkları çağrıştırdıkları için toprak onlar için önemli:

“Land means many things to many people. To a farmer, land is a means of production and the source of a way of life. It is economic sustainability. To a property developer, it is a bargaining chip and the means of financial progress and success. To many Australians, land is something they can own if they work hard enough and save enough money to buy it. To Indigenous people land is not just something that they can own or trade. Land has a spiritual value.” http://aboriginalart.com.au/culture/dreamtime2.html 

Beden, ruh, doğa bu şekilde birbirine bağlıdır. Düşzamanından türemiş her tür insan davranışı hakkında mitolojik bir hikaye varmış, fabl’lar gibi. Her kabilenin onları atalarına bağlayan bir totemi var. Aynı aile içinde doğmak onları aile yapmıyor. Başka anne babadan doğmak sözkonusu olsa bile aynı toteme sahiplerse akrabalık ve aile ilişkileri oluyor.