Yazılıkaya, Eskİşehİr

Yazılıkaya, Eskişehir

Yazılıkaya (Midas) Açıkhava Müzesi

1.8.2007 / Yazılıkaya (Midas) Açıkhava Müzesi

Yazılıkaya, Eskişehir"Arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucu bölgede ilk yerleşimlerin M.Ö. 3000 yıllarında İlk Tunç Çağlarında başladığı tesbit edilmiştir. Bu çağlardan itibaren kutsal bir alan olan Yazılıkaya Platformu Hititler zamanında da kutsallığını sürdürmüştür. M.Ö. 200'lerde Hitit Krallığına son veren kavimler arasında bulunan ve M.Ö. 8. yyda Anadolu'ya yerleşen Frigler için özellikle Eskişehir -Kütahya-Afyonkarahisarı içine alan Dağlık Frigya (Phrygia Epictetus) önemli bir inanç merkezi olmuştur. 

Yazılıkaya Açıkhava Kutsal Alan, Friglerin ana tanrıça Kybele'ye tapındıkları en önemli kült merkezidir. Frig çağı öncesinde kutsallığı, Frigler zamamında Kybele kültü ile doruk noktasına ulaşmış Frig sonrası Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de etkisini sürdürmüştür.

M.Ö. 8. yyda güçlü bir devlet kuran ve Kral Midas ile uygarlıklarının ve sanatın zirvesine ulaşan Frigler kendilerine özgü ahşap mimari işçiliğini kayalara taşımış, bölgenin ve dünyanın ünik ve görkemli anıtı (Yazılıkaya) Midas Anıtı'nı yapmışlardır. Ayrıca bölgede açıkhava tapınakları, anıtlar, kaleler, sarnıçlar, vb. inşa etmişlerdir.

Yazılıkaya ve çevresinde ilk kapsamlı kazılar Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına 1936 yılında Albert Gabriel tarafından yapılmıştır. 1936-39 yıllarında C.H Emily Haspels'in bölgede ayrıntılı çalışması bulunmaktadır. 1971 yılında Ankara Medeniyetleri Müzesi daha sonra aralıklarla Eskişehir Arkeoloji Müzesi Kazı ve Temizlik çalışmalarında bulunmuştur. "

Kaynak: Yazılıkaya (Midas Anıtı) Açıkhava Müzesi Tabelası

 

Han, Eskişehir

Han, Eskiehir