17-20/05/2008 GİRİŞ

Ana sayfa

 

Giriş
 

Genel Bilgiler
 

Nereleri Gezdik?
Kahramanlar Meydanı- Binyıl Anıtı

Güzel Sanatlar Müzesi

Parlamento

Etnoğrafya Müzesi   

Zincirli Köprü   (Szechenyi

Gülbaba Türbesi

Kraliyet Sarayı

Macar Ulusal Galerisi

Kale Müzesi -Budapeşte Tarih Müzesi

Lordlar Sokağı

Balıkçı Tabyası

Mathias Kilisesi 

Elizabet Köprüsü

Gellért Tepesi

Obuda (Eski Buda)

Vaci Utci (Vaci Sokağı)

Margit Adası

Tuna’da Tekne turu

Türk ulusu her zaman diğer halklara karşı barış ve dostluk duyguları beslemiştir. Ama kendimizi bildik bileli Macarlar bu halklar arasında bir başka yere sahiptir. Küçüklüğümüzden itibaren Macaristan ve Macar halkı ile ilgili hep içten bir sevgi ile bahsedilir, en azından Türkler tarafından beslenen bir sempati olduğunu bilirdik.

Neydi peki Macarları bu kadar sevmemize sebep olan etkenler?...Bir gidip bakalım istedik...

~

Bir defa tarihten gelen bir bağımız var demek bence yeterli değil. Dünyanın yarısında hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra bu devletler aynı sempati ile bakmak şöyle dursun Türk ulusunun bir türlü gün yüzü görmemesi için adeta yarışmaktalar. Tarihten gelen bir bağımız var demenin yetersiz kalması bu noktada fark edilmelidir. Bu farkı yaratan unsur Hunlar’ın Orta Asya’dan kalkıp Avrupa’ya M.S. 4. yy’da bir Türk boyu olarak göç etmiş olmalarıdır. Gerçi bugün bir kısım Macar kökenlerinin Türk olduğunu kabul ederken bir kısmı şiddetle karşı çıkmaktaymış. Yabancı kaynaklarda da Karpatlar bölgesine 896 yılında geldiklerini yazıyor. Ama öncesine pek vurgu yapılmıyor...  Hun tarihi üzerine daha fazla ve öz bilgi almak için: http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Hun_Devleti

Elbetteki Macar halkının bize duyduğu sempati bunlarla sınırlı olmamalı. Bunda Osmanlı’nın hüküm sürdüğü yerlerde halkı inancında ve geleneklerinde baskı altında tutmaması da bir etken olmalı.  

Bir diğer sempatik nokta da Avrupa Hun İmparatorlarından Attila’nın adını iki halkın da olduğu gibi benimsemesi ve günümüzde de erkek adı olarak kullanması.  

İstanbul Belediyesi’nin toplu taşımacılıkta kullandığı IKARUS marka otobüsler Macar yapımı olması hasebi ile özellikle troleybüs olarak çok yaygın olarak kullanılmakta.  

Bu yazı “nesi var?” a benzemeden normal seyre dönelim...

harita kaynak: http://www.state.gov/p/eur/ci/hu/87007.htm